Sāmǔĕrjìxià 5:19

19 Dàwèi qiú wèn Yēhéhuá shuō , wǒ kĕyǐ shàng qù gōngdǎ Fēilìshì rén ma . nǐ jiāng tāmen jiāo zaì wǒ shǒu lǐ ma . Yēhéhuá shuō , nǐ kĕyǐ shàng qù , wǒ bìjiāng Fēilìshì rén jiāo zaì nǐ shǒu lǐ .