Sāmǔĕrjìxià 7:26

26 Yuàn rén yǒngyuǎn zūn nǐde míng wéi dà , shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá shì zhìlǐ Yǐsèliè de shén . zhèyàng , nǐ púrén Dàwèi de jiā bì zaì nǐ miànqián jiān lì .