Sāmǔĕrjìxià 8:10

10 Jiù dǎfa tā érzi Yuēlán qù jiàn Dàwèi wáng , wèn tāde ān , wèi tā zhùfú , yīnwei tā shā baì le Hādà dǐ xiè , yuánlái tuó yǐ yǔ Hādà dǐ xiè chángcháng zhēng zhàn . Yuēlán daì le jīn yín tóng de qìmǐn lái ,