Sāmǔĕrjìxià 9:11

11 Xǐ bā duì wáng shuō , fán wǒ zhǔ wǒ wáng fēnfu púrén de , púrén dōu bì zūnxíng . wáng yòu shuō , mǐ fēi bō shè bì yǔ wǒ tóng xí chī fàn , rú wáng de érzi yíyàng .