Shēnméngjì 16:18

18 Nǐ yào zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì de gè chéng lǐ , àn zhe gè zhīpaì shèlì shĕnpàn guān hé guān zhǎng . tāmen bì àn gōngyì de shĕnpàn pànduàn bǎixìng .