Shēnméngjì 16:19

19 Bùkĕ qū wǎng zhèngzhí . bùkĕ kàn rén de waìmào . yĕ bùkĕ shòu huìlù . yīnwei huìlù néng jiào zhìhuì rén de yǎn biàn xiā le , yòu néng diāndǎo yì rén de huà .