Shēnméngjì 18:20

20 Ruò yǒu xiānzhī shàn gǎn tuō wǒde míng shuō wǒ suǒ wèicéng fēnfu tā shuō de huà , huò shì fèng bié shén de míng shuōhuà , nà xiānzhī jiù bì zhìsǐ .