Shēnméngjì 22:29

29 Zhè nánzǐ jiù yào ná wǔ shí Shĕkèlè yínzi gĕi nǚzi de fùqin . yīn tā diànwū le zhè nǚzi , jiù yào qǔ tā wéi qì , zhōng shēn bùkĕ xiū tā .