1 ( Kĕlā hòuyì de xùn huì shī , yòu shì aì mù gē , jiāo yǔ líng zhǎng , diàoyòng bǎihéhuā ) . wǒ xīnli yǒng chū mĕi cí . wǒ lún dào wǒ wèi wáng zuò de shì . wǒde shétou shì kuaì shǒu bǐ .