12 Yuánlái bù shì chóudí rǔmà wǒ . ruò shì chóudí , hái kĕ rĕnnaì . yĕ bú shì hèn wǒde rén xiàng wǒ kuáng dà . ruò shì hèn wǒde rén , jiù bì duǒbì tā .