10 Wèihé róng waìbāngrén shuō , tāmende shén zaì nàli ne . yuàn nǐ shǐ waìbāngrén zhīdào nǐ zaì wǒmen yǎnqián , shēn nǐ púrén liúxuè de yuān .