Shìshījì 1:25

25 Nà rén jiāng jìn chéng de lù zhǐshì tāmen , tāmen jiù yòng dāo jī shā le chéng zhōng de jūmín , dàn jiāng nà rén hé tā quán jiā fàng qù .