Shìshījì 10:1

1 Yàbǐmǐlè yǐhòu , yǒu Yǐsàjiā rén duǒ duō de sūnzi , Pǔwǎ de érzi Tuólā xīngqǐ , zhĕngjiù Yǐsèliè rén . tā zhù zaì Yǐfǎlián shān dì de shā mì .