Shìshījì 10:4

4 Tā yǒu sān shí gè érzi , qí zhe sān shí pǐ lü jū . tāmen yǒu sān shí zuò chéngyì , jiào zuò hā wō tè Yáĕr , zhídào rújīn , dōu shì zaì Jīliè dì .