Shìshījì 10:16

16 Yǐsèliè rén jiù chúdiào tāmen zhōngjiān de waì bāng shén , shìfèng Yēhéhuá . Yēhéhuá yīn Yǐsèliè rén shòu de kǔnàn , jiù xīn zhōng dān yōu .