Shìshījì 12:6

6 Jiù duì tā shuō , nǐ shuō shì bō liè . . Yǐfǎlián rén yīnwei yǎo bù zhēn zì yīn , biàn shuō xī bō liè . Jīliè rén jiù jiāng tā ná zhù , shā zaì Yuēdànhé de dùkǒu . nàshí Yǐfǎlián rén beì shā de yǒu sì wàn èr qiā rén .