Shìshījì 12:5

5 Jīliè rén bǎshǒu Yuēdànhé de dùkǒu , bùróng Yǐfǎlián rén guō qù . Yǐfǎlián taó zǒu de rén ruò shuō , róng wǒ guō qù . Jīliè rén jiù wèn tā shuō , nǐ shì Yǐfǎlián rén bú shì . tā ruò shuō , bú shì ,