Shìshījì 14:18

18 Dào dì qī tiān , rìtou wèi luò yǐqián , nà chéng lǐ de rén duì CānSūn shuō , yǒu shénme bǐ mì hái/huán tián ne . yǒu shénme bǐ shīzi hái jiàng ne . CānSūn duì tāmen shuō , nǐmen ruò fēi yòng wǒde mǔ niúdú gēngdì , jiù cāi bú chū wǒ míyǔ de yìsi lái .