Shìshījì 15:11

11 Yúshì yǒu sān qiā Yóudà rén xià dào Yǐtǎn pán de xué neì , duì Cānsūn shuō , Fēilìshì rén xiá zhì wǒmen , nǐ bù zhīdào ma . nǐ xiàng wǒmen xíng de shì shénme shì ne . tā huídá shuō , tāmen xiàng wǒ zĕnyàng xíng , wǒ yĕ yào xiàng tāmen zĕnyàng xíng .