Shìshījì 18:10

10 Nǐmen dào le nàli , bì kànjian ān jū wú lǜ de mín , dì yĕ kuānkuò . shén yǐ jiāng nà dì jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng . nà dì bǎi wù jū quán , yī wú suǒ quē .