Shìshījì 19:16

16 Wǎnshang , yǒu yī gè lǎo nián rén cóng tiánjiān zuò gōng huí lái . tā yuán shì Yǐfǎlián shān dì de rén , zhù zaì jī bǐ yà . nà dìfang de rén què shì Biànyǎmǐn rén .