Shìshījì 2:15

15 Tāmen wúlùn wǎng héchu qù , Yēhéhuá dōu yǐ zāihuò gōngjī tāmen , zhēng rú Yēhéhuá suǒ shuō de huà , yòu rú Yēhéhuá xiàng tāmen suǒ qǐ de shì . tāmen biàn jíqí kùnkǔ .