Shìshījì 2:3

3 Yīncǐ wǒ yòu shuō , wǒ bì bú jiāng tāmen cóng nǐmen miànqián gǎn chū . tāmen bì zuò nǐmen lē xià de jīngjí . tāmende shén bì zuò nǐmen de wǎngluó .