Shìshījì 20:31

31 Biànyǎmǐn rén yĕ chūlai yíng dí , jiù beì yǐnyòu lí chéng . zaì tiánjiān liǎng tiaó lù shàng , yī tōng Bótèlì , yī tōng jī bǐ yà , xiàng qián liǎng cì , dòngshǒu shā sǐ Yǐsèliè rén yuē yǒu sān shí gè .