Shìshījì 21:15

15 Bǎixìng wèi Biànyǎmǐn rén hòuhuǐ , yīnwei Yēhéhuá shǐ Yǐsèliè rén quē le yī gè zhīpaì ( yuánwén zuò shǐ Yǐsèliè zhōng yǒu le pò kǒu ) .