Shìshījì 21:16

16 Huì zhōng de zhǎnglǎo shuō , Biànyǎmǐn zhōng de nǚzi jìrán chúmiĕ le , wǒmen dāng zĕnyàng bànlǐ , shǐ nà yú shèng de rén yǒu qī ne .