Shìshījì 21:22

22 Tāmende fùqin huò shì dìxiōng ruò lái yǔ wǒmen zhēngjing , wǒmen jiù shuō , qiú nǐmen kàn wǒmen de qíngmian , shī ēn gĕi zhèxie rén , yīn wǒmen zaì zhēng zhàn de shíhou méiyǒu gĕi tāmen liú xià nǚzi wèi qī . zhè yĕ bú shì nǐmen jiāng nǚzi gĕi tāmende . ruò shì nǐmen gĕi de , jiù suàn yǒu zuì .