Shìshījì 21:23

23 Yúshì Biànyǎmǐn rén zhàoyàng ér xíng , àn zhe tāmende shùmù cóng tiàowǔ de nǚzi zhōng qiǎng qù wèi qī , jiù huí zìjǐ de ì yè qù , yòu chóng xiū chéngyì jūzhù .