Shìshījì 5:14

14 Yǒu gēnbĕn zaì Yàmǎlì rén de dì , cóng Yǐfǎlián xià lái de . Biànyǎmǐn zaì mín zhōng gēnsuí nǐ . yǒu zhǎngquán de cóng Machir xià lái . yǒu chí zhàng jiǎn diǎn mín shǔ de cóng Xībùlún xià lái .