Shìshījì 6:15

15 Jīdiàn shuō , Zhǔ a , wǒ yǒu hé néng zhĕngjiù Yǐsèliè rén ne . wǒ jiā zaì Mǎnáxī zhīpaì zhōng shì zhì pínqióng de . wǒ zaì wǒ fù jiā shì zhì wēi xiǎo de .