Shìshījì 6:27

27 Jīdiàn jiù cóng tā púrén zhōng tiǎo le shí gèrén , zhào zzhe Yēhéhuá fēnfu tāde xíng le . tā yīn pà fù jiā hé bĕn chéng de rén , bù gǎn zaì báizhòu xíng zhè shì , jiù zaì yè jiān xíng le .