Shìshījì 6:37

37 Wǒ jiù bǎ yī tuán yáng maó fàng zaì hécháng shàng , ruò dān shì yáng maó shàng yǒu lùshuǐ , biéde dìfang dōu shì gān de , wǒ jiù zhīdào nǐ bì zhào zhe suǒ shuō de huà , jiè wǒ shǒu zhĕngjiù Yǐsèliè rén .