Shìshījì 6:9

9 Jiù nǐmen tuōlí Āijí rén de shǒu , bìng tuōlí yīqiè qīyē nǐmen zhī rén de shǒu , bǎ tāmen cóng nǐmen miànqián gǎn chū , jiāng tāmende de cìgĕi nǐmen .