Shìshījì 6:11

11 Yēhéhuá de shǐzhĕ dào le é Fú lā , zuò zaì yà bǐ Yǐxiè zú rén yuē a shī de xiàngshù xià . yuē a shī de érzi Jīdiàn zhèngzaì jiǔ zhà nàli dá maìzi , wéi yào fángbeì Mǐdiàn rén .