18 Wǒ hé yīqiè gēnsuí wǒde rén chuī jiǎo de shíhou , nǐmen yĕ yào zaì yíng de sìwéi chuī jiǎo , hǎnjiào shuō , Yēhéhuá hé Jīdiàn de dāo .