Shìshījì 7:8

8 Zhè sān bǎi rén jiù daì zhe shíwù hé jiǎo . qíyú de Yǐsèliè rén , Jīdiàn dōu dǎfa tāmen gè guī gè de zhàngpéng , zhǐ liú xià zhè sān bǎi rén . Mǐdiàn yíng zaì tā xiàbiān de píngyuán lǐ .