Shìshījì 8:24

24 Jīdiàn yòu duì tāmen shuō , wǒ yǒu yī jiàn shì qiú nǐmen , qǐng nǐmen gèrén jiāng suǒ duó de ĕr huán gĕi wǒ . yuánlái chóudí shì Yǐshímǎlì rén , dōu shì daì jīn ĕr huán de . )