Shìshījì 8:27

27 Jīdiàn yǐ cǐ zhìzào le yī gè Yǐfúdé , shèlì zaì bĕn chéng é Fú lā . hòulái Yǐsèliè rén baì nà Yǐfúdé xíng le xié yín . zhè jiù zuò le Jīdiàn hé tā quán jiā de wǎngluó .