Shìshījì 9:28

28 Yǐ biéde érzi Jiālè shuō , Yàbǐmǐlè shì shuí . Shìjiàn shì shuí . shǐ wǒmen fúshì tā ne . tā bú shì yé lù bā lì de érzi ma . tāde bāngshou bú shì xī bù lè ma . nǐmen kĕyǐ fúshì Shìjiàn de fùqin Hāmā de hòuyì . wǒmen wèihé fúshì Yàbǐmǐlè ne