Shìshījì 9:31

31 Qiāoqiāo de dǎfa rén qù jiàn Yàbǐmǐlè , shuō , yǐ biéde érzi Jiālè hé tāde dìxiōng dào le Shìjiàn , shān huò chéng zhōng de mín gōngjī nǐ .