Shìshījì 9:33

33 Dào zǎochen taìyáng yī chū , nǐ jiù qǐlai chuǎng chéng . Jiālè hé gēnsuí tāde rén chūlai gōngjī nǐde shíhou , nǐ biàn xiàng tāmen jiàn jī ér zuò .