Shìshījì 9:36

36 Jiālè kànjian nàxiē rén , jiù duì xī bù lè shuō , kàn nǎ , yǒu rén cóng shāndǐng shàng xià lái le . xī bù lè shuō , nǐ kànjian shān de yǐng zǐ , yǐwéi shì rén .