13 Bìngqiĕ tāmen yòu xíguàn lǎnduò , āi jiā xián yóu . búdàn shì lǎnduò , yòu shuō cháng dào duǎn , hào guǎn xiánshì , shuō xiē bùdàng shuō de huà .