35 Yǒu fùrén dé zìjǐ de sǐ rén fùhuó , yòu yǒu rén rĕnshòu yánxíng , bù kĕn gǒuqiĕ dé shìfàng , ( shìfàng yuánwén zuò shú ) wèi yào dé zhaó gèng mĕi de fùhuó .