18 Yēhéhuá shì gōngyì de . tā zhèyàng dāi wǒ , shì yīn wǒ wéibeì tāde mìnglìng . zhòng mín nǎ , qǐng tīng wǒde huà , kàn wǒde tòng kuā . wǒde chǔnǚ hé shàonián rén dōu beìlǔ qù .