17 Wǒ méiyǒu zuò zaì yàn lè rén de huì zhōng , yĕ méiyǒu huānlè . wǒ yīn nǐde gǎndòng ( yuánwén zuò shǒu ) dúzì jìng zuò , yīn nǐ shǐ wǒ mǎn xīn fènhèn .