14 Yēlìmǐ cóng tuó fĕi tè jiù shì Yēhéhuá chāi tā qù shuō yùyán de dìfang huí lái , zhàn zaì Yēhéhuá diàn de yuàn zhōng , duì zhòngrén shuō ,