16 Wǒ jiāng wǒde huà chuán gĕi nǐ , yòng wǒde shǒu yǐng shào bì nǐ , wéi yào zāi déng zhū tiān , lìdéng dìjī . yòu duì Xī \'ān shuō , nǐ shì wǒde bǎixìng .