19 Yòu jiāng wǒ cìgĕi nǐde shíwù , jiù shì wǒ cìgĕi nǐ chī de xì miàn , yóu , hé fēngmì , dōu bǎi zaì tā gēnqián wèi xīnxiāng de gōngwù . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .