20 Wéiyǒu fàn zuì de , tā bì sǐwáng . érzi bì bú dāndāng fùqin de zuìniè , fùqin yĕ b4 dāndāng érzi de zuìniè . yì rén de shàn guǒ bì guī zìjǐ , è rén de è bào yĕ bì guī zìjǐ .